Idea Bank nie zgadza się z decyzjami UOKiK i zamierza złożyć odwołanie

2020-07-15 19:22
publikacja
2020-07-15 19:22
fot. Maciej Łuczniewski / FORUM

Idea Bank nie zgadza się z argumentacją decyzji wydanych przez UOKiK, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podał bank w komunikacie.

Idea Bank podał w poniedziałek, że otrzymał decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uznał, że Idea Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył też na bank m.in. 17,3 mln zł kary.

UOKIK uznał działania Idea Banku za nieuczciwą praktykę rynkową. Chodzi o nierzetelne przekazywanie informacji o ryzykach wynikających z inwestowania środków pieniężnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w niestandaryzowane fundusze inwestycyjne zamknięte, związanych z możliwością utraty całości lub części wpłacanych środków, opóźnień w realizacji wykupu, a także nieuzyskania zysku.

UOKIK stwierdził zaniechanie stosowania wspomnianej praktyki 28 grudnia 2017 roku i nałożył na Ideę m.in. karę pieniężną w kwocie 11,5 mln zł.

Urząd uznał też za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów informowanie o cechach produktu w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka. Zdaniem UOKiK interesy zostały też naruszone poprzez proponowanie konsumentom, którzy mieli lokatę lub rachunek oszczędnościowy, nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze Lartiq TFI, pomimo tego, że warunki emisji w zakresie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadały potrzebom tych konsumentów.

UOKiK zdecydował o wypłacie przez Idea Bank rekompensaty publicznej wszystkim klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq w wysokości 20 proc. z kwoty 190.000 zł, która stanowiła cenę emisyjną jednego certyfikatu. Nie obejmie to klientów, którzy na dzień złożenia przez nich wniosku o wypłatę rekompensaty zawarli z emitentem ugodę, uzyskali prawomocne orzeczenie sądu, sądu polubownego lub inaczej uzyskali całkowity lub częściowy zwrot środków.

Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, UOKiK uznał rozpowszechnianie za pośrednictwem dokumentu informacji, które wprowadzały w błąd co do: funkcji, jaką pełni dokument przy zawarciu umowy oraz roli, jaką powinny odgrywać dane w nim zawarte przy podjęciu przez konsumentów decyzji o zawarciu umowy.

Według urzędu Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd, co do braku odpowiedzialności przedsiębiorcy za stosowane przez niego praktyki rynkowe oraz co do wartości, które są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przez wskazanie w dokumencie "Warunki Lokaty Strukturyzowanej", że gwarancją jest objęta kwota lokaty, gdy faktycznie jest nią objęta kwota wykupu.

Naruszające praktyki to też - zdaniem UOKiK - zobowiązanie konsumentów do zasięgania u innego podmiotu informacji związanej z koniecznością poniesienia kosztu podatku związanego z osiągnięciem dochodu.

W związku z naruszeniami interesów konsumentów UOKIK nałożył na Ideę kary pieniężne w łącznej kwocie 5,8 mln zł.

UOKiK uznał także za niedozwolone wzorce umów Idea Banku. Wszystkie wspomniane decyzje nie są jeszcze prawomocne. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (7)

dodaj komentarz
degrengolada
każdy kto choć trochę się interesuje produktami proponowanymi przez ów bank na przestrzeni lat wie że do świętoszków nie należy natomiast prowadzi agresywny marketing telefoniczny proponując.. cóż użyję eufemizmu -zagadkowe usługi związane z oszczędzaniem
brylantyna
Prawo i Sprawiedliwość bierze się do roboty po wyborach i zaczyna wprowadzać swoje czystki!
xiaomilepsze
W tym przypadku decyduje polityka.
przyrodnik
To jest bardzo jasny sygnał dla przedsiębiorców – trzeba popierać rząd bo inaczej będzie sroga kara.
samozarobienie
Przecież te zarzuty są czysto polityczne.
z_ziemi_wloskiej_do_polski
Do najbliższych wyborów ponad 3 lata, więc w tym czasie obóz władzy zapewne się rozprawi z niepokornymi biznesami.
colombo12
Idea Bank znalazł się celowniku urzędników nieprzypadkowo.

Powiązane: UOKiK karze nieuczciwe firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki