REKLAMA

IPOPEMA S.A.: Zawarcie umów o przejęcie zarządzania funduszami

2019-12-12 18:31
publikacja
2019-12-12 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb_14_2019_zawarcie_umow_o_zarzadz_funduszami_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Zawarcie umów o przejęcie zarządzania funduszami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym przez jej spółkę zależną – IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („IPOPEMA TFI”) z mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. umów o przejęcie zarządzania łącznie 20 funduszami (w tym 7 funduszami rynku kapitałowego) zarządzanymi dotychczas przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Lartiq TFI”), dla których ww. banki pełnią funkcję depozytariusza.

Zawarcie powyższych umów uznane zostało za istotne w połączeniu z faktem zawarcia analogicznej umowy z innym bankiem depozytariuszem (ING Bank Śląski S.A.) o przejęcie 10 funduszy zarządzanych dotychczas przez Lartiq TFI, w tym 2 funduszy rynku kapitałowego.

Wszystkie ww. umowy traktowane łącznie uznano za istotne ze względu na liczbę funduszy przejmowanych na ich podstawie w krótkim okresie, w połączeniu z łączną wartością ich aktywów i wynikającym z tego potencjalnym wpływem na przychody IPOPEMA TFI. Skala tego wpływu jest jednak obecnie trudna do miarodajnego oszacowania ze względu na bardzo zróżnicowany profil przejmowanych funduszy i możliwą dużą zmienność wysokości ich aktywów. Lista wszystkich funduszy, których dotyczą wszystkie ww. umowy wskazana została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawarcie ww. umów ma związek z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 5 listopada br., na mocy której cofnięte zostało zezwolenie na wykonywanie działalności przez Lartiq TFI. Nieprzekraczalnym terminem, w jakim powinno nastąpić przejęcie przez IPOPEMA TFI zarządzania wskazanymi funduszami, jest 5 lutego 2020 r. W tej dacie upływa bowiem okres 3 miesięcy od daty ww. decyzji KNF będący zgodnie z przepisami maksymalnym okresem, w którym bank depozytariusz może przekazać zarządzanie funduszami innemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych. W odniesieniu do niektórych funduszy (wskazanych w załączniku do niniejszego raportu) przejęcie zarządzania warunkowane jest uzyskaniem w powyższej dacie stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Załączniki
Plik Opis
rb 14_2019_zawarcie umów o zarządz funduszami_załącznik.pdfrb 14_2019_zawarcie umów o zarządz funduszami_załącznik.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki