REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Przychody za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

2021-07-02 09:04
publikacja
2021-07-02 09:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Przychody za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „INTERSPORT”) informuje, że według wstępnych szacunków w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 50 307 tys. zł i były wyższe o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 35 233 zł). Masa marży 14 043 w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2020/2021 wzrosła o 80,4 proc.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 pozytywnie wpłynęła zmiana strategii Spółki w zakresie polityki handlowej oraz komunikacji marketingowej. Zdecydowanie głównym czynnikiem sukcesu jest konsekwentna poprawa marży do poziomu 45,3 proc (wzrost 9,0% p.p. w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2020/2021) w obu kanałach sprzedaży.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Spółka wypracowała rok do roku:
a) w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obrót 23 294 tys. zł, marża 10 908 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 18 871 tys. zł, marża 7 193 tys. zł ), obrót wzrósł o 23,4 proc., marża wzrosła o 51,6 proc.
b) sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego („e-commerce”). Obrót 5 847 tys. zł, marża 2 283 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 5 000 tys. zł, marża 1 463 tys. zł ), obrót wzrósł o 16,9 proc., masa marży wzrosła o 56,0 proc.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-07-02 Piotr Mierzwa Prokurent Łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki