REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

2020-11-25 17:31
publikacja
2020-11-25 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("INTERSPORT") informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("WZA") w dniu 25 listopada br. powołało na nową 5-letnią kadencję członków Rady Nadzorczej INTERSPORT w składzie:
1. Sławomir Gil – powołany na podstawie uchwały nr 21 WZA;
2. Wojciech Mamak (członek niezależny) – powołany na podstawie uchwały nr 22 WZA;
3. Krzysztof Skowroński (członek niezależny) - powołany na podstawie uchwały nr 23 WZA;
4. Janusz Pieła - powołany na podstawie uchwały nr 24 WZA;
5. Krzysztof Pieła - powołany na podstawie uchwały nr 25 WZA;
6. Łukasz Bosowski - powołany na podstawie uchwały nr 26 WZA;
7. Tomasz Fugiel - powołany na podstawie uchwały nr 27 WZA;
8. Artur Olender - powołany na podstawie uchwały nr 28 WZA;
9. Piotr Dygas (członek niezależny) - powołany na podstawie uchwały nr 29 WZA;

Wszyscy wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności INTERSPORT oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Posiadane przez członków Rady Nadzorczej Spółki - wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej są umieszczone na stronie inwestorskiej www.inwestor.intersport.pl , w zakładce Rada Nadzorcza.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 1 Rozporządzenie MF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 Poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2020-11-25 Agnieszka Wagner Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki