REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Korekta raportu nr 28 z dnia 26 września 2023 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. – lista akcjonariuszy powyżej 5%

2023-09-26 14:59
publikacja
2023-09-26 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2023 KOR
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Korekta raportu nr 28 z dnia 26 września 2023 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. – lista akcjonariuszy powyżej 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, informuje, że w opublikowanym w dniu 26 września 2023 roku na skutek omyłki pisarskiej nie została zaczytana informacja dotycząca podstawy prawnej.

Prawidłowa informacja to: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5 %.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki