REKLAMA

INTERSPORT: Intersport Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2020-11-26 17:28
publikacja
2020-11-26 17:28
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Intersport Polska Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W dniu 25 listopada 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową kadencję członków Rady Nadzorczej. Wybór członków Komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej odbędzie się niezwłocznie, na pierwszym posiedzeniu organu nadzorującego Spółkę.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W dniu 25 listopada 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową kadencję członków Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu odbędzie się niezwłocznie, na pierwszym posiedzeniu organu nadzorującego Spółkę.


Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki