WAŻNE

INTERCARS: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

2019-06-03 16:33
publikacja
2019-06-03 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jacek_Podgorski_CV_do_publikacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_kandydata_do_publikacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-03
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Spółki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Jacka Podgórskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku.

Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Jacek_Podgórski_CV_do_publikacji.pdfJacek_Podgórski_CV_do_publikacji.pdf
Oświadczenie_kandydata_do_publikacji.pdfOświadczenie_kandydata_do_publikacji.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-03 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-06-03 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki