REKLAMA

INTERCARS: Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020

2021-04-27 11:51
publikacja
2021-04-27 11:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2020-2022. Przyjęta polityka zakłada, że Zarząd Spółki, rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2020-2022, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za dany rok obrotowy.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku w danym roku obrotowym, w tym wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających z przyjętej polityki, zależeć będzie dodatkowo od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Przyjęta polityka dywidendowa Spółki na lata 2020-2022 jest wyrazem utrzymania dotychczasowej polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy, w szczególności stanowi kontynuację „Polityki dywidendowej Inter Cars na lata 2017-2019” przyjętej 9 maja 2017 roku oraz „Polityki dywidendowej Inter Cars S.A. na lata 2014-2016” przyjętej 5 maja 2015 roku.

Ponadto, w dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2020 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 222.609.760,53 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 202.491.058,53 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2021 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2021-04-27 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki