REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie

2021-01-21 18:42
publikacja
2021-01-21 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickie w Lublinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych w tym w raporcie okresowym za III kwartał 2020 r. w zakresie wydanego przez właściwy sąd nakazu zapłaty na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. [Bank] i wszczętej egzekucji z jednej z nieruchomości zlokalizowanych przy al. Kraśnickiej w Lublinie [o nakazie zapłaty Spółka informowała również w treści raportu bieżącego nr 22/2016], Zarząd Interbud - Lublin S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021 r. Emitent powziął ustną informację w sprawie rozstrzygnięcia pierwszej licytacji ww. nieruchomości.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana za kwotę 6,4 mln zł brutto. Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółce nie zostało doręczone postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, wobec czego informację o ostatecznych środkach uzyskanych z licytacji nieruchomości i ich przeznaczeniu Spółka przekaże w osobnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2021-01-21 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki