REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Zarządu i2 Development S.A. dotycząca pokrycia straty za 2020 rok

2021-05-27 12:59
publikacja
2021-05-27 12:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zarządu i2 Development S.A. dotycząca pokrycia straty za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji pokrycia straty za 2020 rok, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta pokrycie straty w kwocie netto 1.724.148,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.
Jednocześnie Zarząd i2 Development S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposobu pokrycia straty zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL
TRANSLATION:


Current
report No. 10/2021


Date of
preparation: 2021-05-27


Short name
of the issuer: i2 Development S.A.


Subject:
Recommendation
of the Management Board of i2 Development S.A. regarding coverage of
loss for 2020


Legal
basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information


Management Board of i2
Development S.A. ("Issuer" or "Company") informs that on May 27, 2021,
it adopted a resolution on the proposal to cover the loss for 2020, in
which The Management Board of the Company has decided to cover the loss
in the net amount of PLN 1,724,148.00 (in words: one million seven
hundred twenty-four thousand one hundred and forty-eight zlotys 00/100)
from the Company's supplementary capital.At
the same time, the Management Board of i2 Development S.A. informs that
it intends to make a request to the Company's Supervisory Board to
recommend to the Ordinary General Meeting of the Company how to cover
the loss in in accordance with this recommendation of the Issuer's
Management Board.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki