REKLAMA
WAŻNE

I2 DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

2020-06-29 16:38
publikacja
2020-06-29 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Akcjonariusz: Acico Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 216 163
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 216 163
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 49,77 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 43,47 %

Akcjonariusz: Galtoco Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 233 371
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 233 371
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 49,98 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 43,64 %

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:
Current report No. 48/2020


Date of preparation:
2020-06-29


Short name of the
issuer: i2 Development S.A.


Subject: List of
shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary
General Meeting of Shareholders i2 Development S.A. on June 29, 2020.


Legal basis Art. 70
points 3 of the Public Offering Act - the General Meeting list above 5%.


The Management Board of
i2 Development S.A. ("Issuer"), hereby makes public the list of
shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary
General Meeting of Shareholders i2 Development Spółka Akcyjna, which was
held on June 29, 2020.


Shareholder: Acico
Investments Limited


The number of shares
held at the General Meeting of Shareholders: 4 216 163


The number of votes from
shares held at the General Meeting of Shareholders: 4 216 163


Percentage share in the
number of votes at the General Meeting of Shareholders: 49,77 %


Percentage share in the
total number of votes: 43,47 %


Shareholder: Galtoco
Investments LimitedThe
number of shares held at the General Meeting of Shareholders: 4 233 371


Number of votes from
shares held at the General Meeting of Shareholders: 4 233 371


Percentage share in the
number of votes at the General Meeting of Shareholders: 49,98 %


Percentage share in the
total number of votes: 43,64 %


Signatures of persons
representing the Company:2020-06-29
 Marcin Misztal  President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki