REKLAMA

HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022

2022-09-09 13:06
publikacja
2022-09-09 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-09
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
HELIO S.A. informuje, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, należy spodziewać się za czwarty kwartał roku obrotowego 2021/2022 (tj. kwiecień – czerwiec 2022):
- rekordowych w historii Spółki przychodów ze sprzedaży w okresie kwiecień – czerwiec w wysokości 59.130 tys. zł, tj. 8% więcej względem przychodów ze sprzedaży za analogiczny kwartał ubiegłego roku (54.937 tys. zł w okresie kwiecień – czerwiec 2021);
- straty netto w wysokości 860 tys. zł, względem 1.467 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (kwiecień – czerwiec 2021).

W opinii Emitenta pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki wynikało przede wszystkim z obniżenia się marży brutto ze sprzedaży oraz wzrostu kosztów finansowych, w tym odsetek i ujemnych różnic kursowych.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie okresowym za cały rok obrotowy 2021/2022, który Spółka opublikuje w dniu 28.10.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki