REKLAMA

HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2020/2021

2021-09-10 14:41
publikacja
2021-09-10 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-10
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie danych finansowych za czwarty kwartał roku obrotowego 2020/2021 (tj. kwiecień – czerwiec 2021) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres zysku netto w wysokości 1.324 tys. zł względem 643 tys. zł straty netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. kwiecień – czerwiec 2020).

W opinii Zarządu HELIO S.A. poprawa wyniku finansowego netto Spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali i optymalizacji kosztów operacyjnych. Choć sprzedaż kwartału była rekordowa w historii Emitenta, jej dynamika wzrostu była już na typowym dla Spółki kilkuprocentowym poziomie (wzrost o 7% r/r.). Spółka w przedmiotowym kwartale osiągnęła 54.937 tys. zł przychodów ze sprzedaży względem 51.283 tys. zł w okresie porównywalnym.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie rocznym za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., który Spółka opublikuje w dniu 29 października 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki