REKLAMA

Grupa Lotos podpisała umowę na realizację hydrokrakingowego bloku olejowego

2021-09-28 17:42
publikacja
2021-09-28 17:42

Lotos Oil z Grupy Lotos zawarł umowę z Kinetics Technology na projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe, w formule stała cena i realizacja "pod klucz" dla inwestycji w hydrokrakingowy blok olejowy - podał Lotos w komunikacie. Wartość umowy to około 0,22 mld euro, przy wartości całego projektu szacowanej na 0,32 mld euro.

"W celu finansowania pierwszego etapu prac związanych z projektem HBO spółka udzieliła pożyczki Lotos Oil w wysokości 0,34 mld zł. Obecnie trwa proces aranżacji pełnego zewnętrznego finansowania dla projektu HBO" - czytamy w komunikacie.

W zakres projektu wchodzą m.in. budowa nowych obiektów - instalacja hydrokrakingu, wykorzystująca procesy odparafinowania katalitycznego i uwodornienia, na licencji udzielonej przez Chevron Lummus Global; parki zbiorników wsadu i produktów instalacji; rurociągi międzyobiektowe; stacja zasilania elektrycznego. A także adaptacja i modernizacja obiektów istniejących na terenie rafinerii Lotos w Gdańsku, powiązanych technologicznie lub technicznie z nowymi obiektami.

"Celem biznesowym projektu HBO jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów (oleje bazowe grupy II)" - podała spółka.

Przyjęty harmonogram zakłada przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów będących w zakresie technicznym projektu HBO w pierwszej połowie 2025 roku.

Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy II oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych.

"Wysokiej jakości bazy olejowe umożliwią nam produkcję środków smarnych oraz olejów, które będziemy sukcesywnie lokowali na rynku po jak najbardziej atrakcyjnych cenach" – poinformowała, cytowana w komunikacie prasowym, Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos.

Jak podała spółka, surowcem nowej instalacji będą destylaty ze zbudowanej w ramach projektu EFRA instalacji destylacji próżniowej hydrowaksu.

Dodano, że obecna produkcja Lotosu to w przeważającej części oleje bazowe grupy I, których produkcja opiera się na technologiach rozpuszczalnikowych. Zmiana technologii pozwoli na eliminację rozpuszczalników uciążliwych m.in. dla środowiska.

Spółka ocenia, że rozwiązanie polegające na wprowadzaniu nowych baz olejowych grupy II przełoży się na wzmocnienie koncernu na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych.

"Rozpoczęcie eksploatacji nowej instalacji hydrokrakingu spowoduje podniesienie ogólnej konkurencyjności Lotosu w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych, stwarzając możliwość wprowadzenia na rynek olejów bazowych grupy II, w tym - oleju bazowego typu Brightstock" - czytamy w komunikacie prasowym.

"Szacuje się, że poziom produkcji olejów przemysłowych wzrośnie z 30 proc. całości produkcji olejowej w poprzednich latach i osiągnie przewidywany poziom 50-60 proc. do końca tej dekady. Jednym z dodatkowych czynników wpływających na zwiększone zużycie olejów przemysłowych o wysokiej jakości, w tym ciężkich baz olejowych, są przewidywane nowe, duże inwestycje związane z tzw. zieloną energią" - dodano.

Lotos poinformował, że realizacja projektu HBO jest spójna ze strategią Lotosu na lata 2017-2022 i nie będzie on przedmiotem dezinwestycji w ramach realizacji środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską w związku ze zgodą wydaną na połączenie Orlenu z Lotosem. (PAP Biznes)

jow/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki