95,32 zł
1,62% 1,52 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu pozwu o uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku, w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 5),
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 3),
- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 7 – 10) ,
- udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 11).

Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-10 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2018-08-10 Robert Sobków Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl