REKLAMA

GRUPA LOTOS: Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2021 roku

2021-10-19 17:06
publikacja
2021-10-19 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 3 kwartał 2021 roku.
1.Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 9,20 mld PLN.
2.Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,15 mld PLN, w tym:
• szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,91 mld PLN,
• szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,25 mld PLN.
3. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 0,81 mld PLN.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpływ będzie miał tzw. efekt LIFO w wysokości 0,32 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-19 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-10-19 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki