REKLAMA

GRUPA LOTOS: Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2020

2021-05-11 21:16
publikacja
2021-05-11 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. pokrycia wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 straty netto na poziomie 881.331.986,81 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wypłaty dywidendy za 2020 rok z kapitału zapasowego. Wydając rekomendację dotyczącą niewypłacania dywidendy Zarząd Spółki miał na uwadze:
a) stratę netto wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020;
b) konieczność realizacji kolejnych istotnych projektów inwestycyjnych, w tym projektów zawartych w Strategii Spółki;
c) niepewność co do stabilności rynku paliwowego, związaną w szczególności z dynamiką rozwoju pandemii COVID-19 i wynikającą z tego konieczność zabezpieczenia potrzeb płynnościowych Spółki.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. celem jej zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-05-11 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki