2,9200 zł
1,74% 0,0500 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu
rocznego za rok 2018 oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2018 z dnia 12 kwietnia 2019 r. na dzień 16
kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
2009 r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A. informs that it has decided to change the date of
publication of the annual report for 2018 and the annual consolidated
report for 2018 of April 12, 2019 as at April 16, 2019.


Legal basis: § 103 para. 2 of the
Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and
periodic information provided by issuers of securities and conditions
for recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 ).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-04-10 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.