1,8400 zł
3,95% 0,0700 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2020 r. - dnia 29 maja 2020 r.
- za III kwartał 2020 r. - dnia 27 listopada 2020 r.

2. Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – dnia 28 września 2020 r.

3. Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A., pursuant to § 80 section 1 of the Ordinance of the
Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and interim
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing information required by law of a non-member state as
equivalent (Dz. U. 2018 item 757), publishes the dates of publication of
interim reports in 2020:


1. Individual quarterly reports of the
parent company and consolidated quarterly reports:


- for the first quarter of 2020 - 29 May
2020,


- for the third quarter of 2020 - 27
November 2020.


2. Individual report for the first half of
the parent company and consolidated report for the first half of 2020 -
28 September 2020


3. Individual annual report of the parent
company and consolidated annual report for 2019 - 27 April 2020


The Management Board of Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A. declares that according to the regulation above, the
issuer will not publish the individual and consolidated quarterly
reports for the fourth quarter of the financial year 2019 and the second
quarter of the financial year 2020.


Legal basis: §80 sec. 1 of the Regulation
of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and
interim information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing information required by the law of a non-member state as
equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-28 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2020-01-28 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.