REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Planowane zaprzestanie kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu (POM) przez Grupę Azoty S.A.

2021-06-09 20:41
publikacja
2021-06-09 20:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Planowane zaprzestanie kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu (POM) przez Grupę Azoty S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie planowanego zaprzestania kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu (POM).

Planowane zaprzestanie kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM powinno nastąpić nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzona analiza wskazuje na brak efektywności ekonomicznej biznesu POM w dającej się przewidzieć perspektywie, co jest wskazaniem do zaprzestania kontynuowania działalności zakresie POM w Segmencie Tworzywa i zbycia wybranych aktywów biznesu POM.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zewnętrznej produktów biznesu POM w 2020 roku wyniosły 54,1 mln zł i stanowiły 0,5% przychodów Grupy Azoty S.A. Planowane zaprzestanie produkcji POM będzie miało wpływ na ograniczenie całkowitej emisji CO2 Spółki.
Decyzja o planowanym zaprzestaniu kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność prowadzoną przez Segment Tworzywa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-06-09 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki