REKLAMA
PIT 2023

GRENEVIA S.A.: Wcześniejszy całkowity wykup obligacji serii B przez Emitenta (Opcja Call)

2023-11-22 13:31
publikacja
2023-11-22 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-22
Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.
Temat
Wcześniejszy całkowity wykup obligacji serii B przez Emitenta (Opcja Call)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. podjął uchwałę o skorzystaniu z prawa do wcześniejszego całkowego wykupu obligacji serii B, tj. wykupu 200.000 sztuk obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 zł (kod ISIN: PLFAMUR00053) ("Obligacje"), opisanego w punkcie 7.2 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) warunków emisji Obligacji, tj. opcji Emitenta wcześniejszego wykupu (Opcja Call).

Data wcześniejszego wykupu Obligacji została ustalona na dzień 27 grudnia 2023 r., tj. w Dacie Płatności Odsetek, o której mowa w warunkach emisji Obligacji.

Data ustalenia praw z tytułu Obligacji w związku z wcześniejszym wykupem to 20 grudnia 2023 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę należności głównej z tytułu Obligacji powiększonej o kwotę odsetek Obligacji naliczoną do daty wcześniejszego wykupu Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę premii (określoną w punkcie 8 suplementu emisyjnego do warunków emisji Obligacji), na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji.

Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i właściwego podmiotu prowadzącego rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i regulaminami danego podmiotu prowadzącego rachunek. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem regulacji KDPW.

Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki