REKLAMA

GREMPCO Spółka Akcyjna: Zawarcie umów o dofinansowanie 2 projektów Spółki portfelowej GREMPCO S.A.

2020-07-08 08:51
publikacja
2020-07-08 08:51
Zarząd GREMPCO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 07 lipca 2020 roku powziął informację o podpisaniu 2 umów o dofinansowanie projektów badawczych przez Spółkę portfelową Emitenta GRYFITLAB Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

1.Nazwa projektu: Prace badawczo - rozwojowe w celu wdrożenia w GRYFITLAB Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru:
a.Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.01.00-32-0016/19-00,
b.Wartość całkowita projektu: 3 162 721,64- PLN,
c.Wartość dofinansowania: 1 849 801,31- PLN.

2.Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien:
a.Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.01.00-32-0017/19-00
b.Wartość całkowita projektu: 3 661 525,85- PLN
c.Wartość dofinansowania: 2 242 973,59- PLN

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki