REKLAMA

GPW: zawieszenie obrotu akcjami DASE SA W UPADŁOŚCI

2017-11-15 19:00
publikacja
2017-11-15 19:00

Uchwała Nr 1336/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki DASE S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia że obrót akcjami spółki DASE S.A. W UPADŁOŚCI na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem "PLDSFNG00011", pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:

1) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, następujących raportów okresowych:

a) raportu rocznego za 2016 rok,

b) raportu kwartalnego za I kwartał roku 2017,

c) raportu kwartalnego za II kwartał roku 2017,

d) raportu kwartalnego za III kwartał roku 2017

- spełniających wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

2) wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 880/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r.;

3) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki DASE S.A. W UPADŁOŚCI mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki DASE S.A. W UPADŁOŚCI na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr 957/2017 Zarządu Giełdy z dnia 17 sierpnia 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2017 r.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki