REKLAMA

GPW: w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

2018-03-14 19:30
publikacja
2018-03-14 19:30

Uchwała Nr 200/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

§ 1

1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO") postanawia zawiesić obrót akcjami spółki BGE S.A.

W RESTRUKTURYZACJI ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLBGE0000015", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych wymogów:

1) przekazania do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2016, spełniającego wymogi określone

w Regulaminie ASO;

2) przekazania do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za III kwartał roku 2017, spełniającego wymogi określone w Regulaminie ASO;

3) przekazania do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, spełniającego wymogi określone w Regulaminie ASO.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI mogą

być przyjmowane, modyfikowane i anulowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki