REKLAMA

GPW: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.

2021-04-26 18:55
publikacja
2021-04-26 18:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z 17 grudnia 2020 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o:

• zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy GPW za I kwartał 2021 roku, z 13 maja 2021 roku na 27 maja 2021 roku.

• zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy GPW za I półrocze 2021 roku, z 12 sierpnia 2021 roku na 16 września 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 7/2021Date: 26 April 2021Topic: Change of the
publication date of the consolidated report for Q1 2021 and consolidated
report for H1 2021Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Public
Offering – current and periodic informationContent:With
regard to the current report No. 30/2020 of 17 December 2020, the
Management Board of Warsaw Stock Exchange (“Exchange”), hereby informs
about its decision to:• change the publication date of the
consolidated quarterly report for Q1 2021, from 13 May 2021 to 27 May
2021.• change the publication date of the consolidated report for H1
2021, from 12 August 2021 to 16 September 2021.Legal basis: § 80
(2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018
regarding current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Marek Dietl Prezes Zarządu
2021-04-26 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki