REKLAMA

GPW: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 marca 2021 r.

2021-03-16 16:17
publikacja
2021-03-16 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 16 marca 2021 roku („NWZ GPW”) dysponowali 37.804.892 głosami.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ GPW był Skarb Państwa posiadający 29.390.940 głosów, co stanowiło 77,74% liczby głosów na tym NWZ GPW oraz 51,80% ogólnej liczby głosów.
Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.744.470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 4/2021Date: 16 March 2021Legal basis of the
report: Article 70.3 of the Act on Public Offering – GSM list over 5% of
voteTopic: List of shareholders holding at least 5% of the number of
votes at the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
on 16 March 2021Content:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”)
informs that the shareholders present at the GPW Extraordinary General
Meeting on 16 March 2021 (“GPW EGM”) jointly held 37,804,892 votes.The
shareholder which held at least 5% of votes at GPW EGM was the State
Treasury, which held 29,390,940 votes equal to 77.74% of votes at the
GPW EGM and 51.80% of the total vote.The total number of shares
issued by the Warsaw Stock Exchange is 41,972,000 and the number of
votes conferred by the shares is 56,744,470.Legal basis: Article
70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies of 29 July 2005.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-16 Piotr Borowski Członek Zarządu
2021-03-16 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki