REKLAMA

GPW: Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku

2021-09-21 17:36
publikacja
2021-09-21 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Skonsolidowane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Skonsolidowane.pdf.XAdES  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Jednostkowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Zarzadu_06'2021_PL_Jednostkowe.pdf.XAdES  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenia_Zarzadu_06'2021_EN_Skonsolidowane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenia_Zarzadu_06'2021_EN_Jednostkowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021, opublikowanego przez GPW w dniu 16 września 2021 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze 2021 roku o brakujące oświadczenia zarządu, które stanowią załączniki do niniejszego raportu. Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym GPW za I półrocze 2021 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdfOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf.XAdESOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Skonsolidowane.pdf.XAdES
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdfOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf
Oświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf.XAdESOświadczenie Zarządu 06'2021_PL Jednostkowe.pdf.XAdES
Oświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Skonsolidowane.pdfOświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Skonsolidowane.pdf
Oświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Jednostkowe.pdfOświadczenia Zarządu 06'2021 EN_Jednostkowe.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report: No. 18/2021Date: 21 September 2021Legal
basis of the report: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current
and periodic informationTopic: Addition of missing statement in
H1 2021 reportContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”)
publishes a correction to the half-year report for the six months from
January 1st to June 30th 2021, issued by the Company on September 16th
2021. The correction consists of the addition of a missing statements by
the Management Board in the interim report for the six months ended June
30th 2021. The statements are attached as an appendix to this report.
The addition has no effect on the data presented in the consolidated and
separate financial statements of the GPW for the six months ended June
30th 2021.Legal basis: § 15.4 of the Regulation of the Minister
of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided
by issuers of securities and on conditions under which information
required by legal regulations of a third country may be recognised as
equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-09-21 Piotr Borowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki