Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje o podjętej w dniu 30 kwietnia 2019 r. uchwale nr 357/2019 Zarządu GPW stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000 (siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B GPW o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 maja 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 maja 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLGPW0000017”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 9/2019Date: 30 April 2019Topic: Admission and
introduction to exchange trading on the WSE Main List of series B bearer
ordinary shares of the Warsaw Stock ExchangeLegal basis: Article
56.1 (2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent:Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“WSE” “Company”), informs about
Resolutions No. 357/2019 adopted by the WSE Management Board on 30 April
2019 asserting the admission of 7,000 (seven thousand) ordinary series B
bearer shares of the WSE at par value 1.00 zł (one zloty each) to be
traded on the exchange.Pursuant to § 36, § 37 and § 38.1 and §
38.3 of the Exchange Rules, and in connection with § 3a.1, § 3a.2 and §
3a.3 of the Exchange Rules, the Exchange Management Board resolves to
introduce as of 7 May 2019 to exchange trading on the main market the
shares of the Company, conditional on the registration of the series B
shares and their coding as “PLGPW0000017” by the National Depository for
Securities on 7 May 2019.Legal basis: § 17.1 (2,4) of the
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodic information provided by issuers of securities and on conditions
under which information required by legal regulations of a third country
may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-04-30 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.