REKLAMA

GETIN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Rumunia

2021-06-02 17:46
publikacja
2021-06-02 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Rumunia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w dniu 31 maja 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, którą niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej:
„Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. i nr 26/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zbycie wraz z Getin International Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu 2.519.756.099 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego IDEA Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (“Idea Bank Rumunia”) na rzecz BANCA TRANSILVANIA S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia („BT”) i BT INVESTMENTS S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia (“BT Investments”) oraz na zawarcie stosownej umowy.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-06-02 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki