REKLAMA

GETBACK S.A.: Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.

2021-05-04 22:48
publikacja
2021-05-04 22:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. "Spółka" informuje o powzięciu w dniu 4 maja 2021 r. informacji o złożeniu przez Pana Piotra Rybickiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2020 rok, nie później jednak niż 30 czerwca 2021 roku.

W przyczynach rezygnacji Pan Piotr Rybicki wskazał, że publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok, w wymaganym przepisami prawa terminie, stanowi wypełnienie stawianej przed nim, jako Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, misji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu
2021-05-04 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki