REKLAMA

GAMEDUST: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021

2022-05-31 21:14
publikacja
2022-05-31 21:14
Zarząd Gamedust S.A. z siedziba we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2022 z dnia 01.02.2022 roku, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021, wraz z załącznikami, to jest:

1/ jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2021;

2/ jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2021;

3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021;

Zarząd wyjaśnia, iż w związku z faktem technicznej niemożliwości uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego, z uwagi na zbyt krótki okres pomiędzy datą wydania opinii, a datą publikacji niniejszego raportu oraz konieczności udzielenia członkom Rady Nadzorczej wyjaśnień co do wskazanych zastrzeżeń biegłego rewidenta, a także z czasu niezbędnego na wypracowanie uchwały w tym zakresie przez członków Rady, stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie publikowane w przeciągu tygodnia od dnia publikacji raportu rocznego.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20220531_211422_0000141146_0000141622.pdf
20220531_211422_0000141146_0000141624.pdf
20220531_211422_0000141146_0000141625.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki