0,6500 zł
-1,52% -0,0100 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Wykonanie Projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia bez zastrzeżeń.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-29
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Wykonanie Projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia bez zastrzeżeń.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23.12.2019 zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole (Zamawiający) protokoły odbioru dokumentacji dla Zadania : Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o którym to Zadaniu Emitent informował raportami bieżącymi ESPI 10/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz ESPI 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku oraz w raportach okresowych Emitenta.

Podczas czynności odbiorowych nie stwierdzono usterek w dokumentacji projektowej. Tym samym Zadanie zostało wykonane w całości i przyjęte bez zastrzeżeń protokołem końcowym przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmował: Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich (wraz z ich aktualizacją ), wykonanie przedmiaru robót, warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Przedmiotowe zadanie jest wpisane w pakiet inwestycji strategicznych Polskiej Spółki Gazownictwa.
Wartość zamówienia wynikająca z Umowy to 1 497 910 zł netto, 1 842 429,30 złotych brutto. W dniu 13 sierpnia 2019 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem ESPI 36/2019, iż Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy na mocy której z powodów niezależnych od Emitenta został przedłużony termin wykonania Zadania. Emitent zobowiązał się do wykonania i oddania Projektu, wraz z uzyskaną ostateczna decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w terminie 109 tygodni od daty zawarcia umowy co zostało wykonane przed planowanym terminem końcowym.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki wykonanie Zadania będzie miało znaczący wpływ na niezbędna referencje umożliwiające wykonywanie podobnych zadań w przyszłości co przełoży się niewątpliwie na rozpoznanie znaczących przychodów Emitenta w br. roku oraz spodziewany wzrost z tytułu podobnych zadań w nadchodzących latach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Completion
of the Project for the construction of a high pressure gas pipeline
without reservations.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-29 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.