REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.

2022-07-01 12:23
publikacja
2022-07-01 12:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Akcjnariusze_ponad_5%_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 18 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku, z określeniem ilości akcji oraz liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
Akcjnariusze ponad 5% na ZWZA.pdfAkcjnariusze ponad 5% na ZWZA.pdf Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black">List</font></span><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%">
</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">of
shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General</span></font><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Meeting
of Shareholders on June 27, 2022.</span><br/><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Management</font></span><font size="11.5pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%">
</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Board
of G-Energy S.A. based in Warsaw, in accordance with Art. 70</span></font><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">points
3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and Public</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Companies
Of Laws of 2005, No. 184, item 1539 as amended zm._, provides</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">a
list of shareholders holding at least 5% of the votes at the Ordinary</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">General
Meeting of Shareholders held on June 27, 2022, specifying the</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">number
of shares and the number of votes each of them is entitled to,</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">stating
their percentage share in the number of votes at including the</span><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">General
Meeting of Shareholders and in the total number of votes.</span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki