REKLAMA

FINTECH S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2021-09-01 23:39
publikacja
2021-09-01 23:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Venta_Invest_Fintech_01.09.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki FintechS.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 1 września 2021 roku powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki zawiadomienia od Venta Invest sp. z o.o. o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

reść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Venta Invest_Fintech_01.09.pdfZawiadomienie_Venta Invest_Fintech_01.09.pdf Treść zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Kamil Wawruch Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki