1,5600 zł
0,65% 0,0100 zł
Fintech S.A. (FTH)

Wyniki finansowe - FINTECH			

Jednostkowe raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 989 11 116 1 491 17 656
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 271 3 605 -590 3 642
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 265 3 596 -611 3 603
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 265 3 122 -497 2 928
Amortyzacja (tys.) 0 0 7 515
EBITDA (tys.) -1 271 3 605 -583 4 157
Aktywa (tys.) 34 477 30 403 22 094 29 666
Kapitał własny (tys.)* 5 461 8 576 8 078 11 006
Liczba akcji (tys. szt.) 73 052,179 73 052,179 73 052,179 73 052,179
Zysk na akcję (zł) -0,017 0,043 -0,007 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,075 0,117 0,111 0,151
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.