REKLAMA

FAMUR S.A.: Podpisanie umowy na dostawy i modernizację urządzeń dla Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

2021-05-06 10:25
publikacja
2021-05-06 10:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dostawy i modernizację urządzeń dla Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, o podpisaniu przez Emitenta w dniu dzisiejszym Umowy z Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance (dalej: "LW Bogdanka", "Zamawiający") na realizację Zadania nr 2 w ramach postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego modernizacji oraz dostawy urządzeń układu kompleksu ścianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na dwa zadania.


Wartość wynagrodzenia zgodnie z Umową wynosi 62 mln zł netto.


Realizacja Zadania nr 2 podzielona jest na 2 etapy. Termin realizacji dostaw określony jest dla każdego z Etapów z osobna i wynosi dla Etapu I - 6 miesięcy, a dla Etapu II 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.


Warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
2021-05-06 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki