REKLAMA

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

2020-09-28 22:50
publikacja
2020-09-28 22:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Akcjonariusza_Q20.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w
ogólnej liczbie głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów przez spółkę Q20 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku transakcji kupna akcji w drodze umowy cywilno-prawnej Q20 sp. z o.o. posiada 4 519 833 (słownie: cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osie set trzydzieści trzy) stanowiących 17,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 17,18%udziału w głosach.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Akcjonariusza Q20.pdfZawiadomienie Akcjonariusza Q20.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki