REKLAMA
RPP

EUROTEL S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.

2022-10-21 17:10
publikacja
2022-10-21 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_zmiana_porzadku__NZW_10.11.22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_po_zmianie_porzadku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROTEL S.A z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że na wniosek Akcjonariusza Spółki Jacka Foltarza, posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, który wpłynął w dniu 17 października 2022 r., do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku na godzinę 11:00, wprowadzono punkt 7 dotyczący zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym przez Akcjonariusza.

Nowy porządek obrad, uwzględniający zmianę zgłoszoną przez Akcjonariusza przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zgłoszonym przez Akcjonariusza.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu po zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym uchwały wraz z uzasadnieniem zgłoszonej przez Akcjonariusza, a dotyczącej dodanego 7 punktu porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie zmiana porzadku NZW 10.11.22.pdfOgłoszenie zmiana porzadku NZW 10.11.22.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku NWZ.
Projekty uchwał po zmianie porzadku.pdfProjekty uchwał po zmianie porzadku.pdf Projekt zmienionych uchwał wraz z uzasadnieniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-21 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2022-10-21 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki