REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

2021-06-03 16:24
publikacja
2021-06-03 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EAH_zwolanie_WZA_20210630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EAH_pelnomocnictwo_WZA_20210630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EAH_formularz_glosowania_WZA_20210630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EAH_uchwala_nr_1_Zarzadu_20210601.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EAH_uchwaly_RN_20210601.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EAH_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020_20210601.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.
Załączniki
Plik Opis
EAH zwołanie WZA 20210630.pdfEAH zwołanie WZA 20210630.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
EAH pełnomocnictwo WZA 20210630.pdfEAH pełnomocnictwo WZA 20210630.pdf Wzór pełnomocnictwa
EAH formularz głosowania WZA 20210630.pdfEAH formularz głosowania WZA 20210630.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika
EAH uchwała nr 1 Zarządu 20210601.pdfEAH uchwała nr 1 Zarządu 20210601.pdf Uchwała Zarządu
EAH uchwały RN 20210601.pdfEAH uchwały RN 20210601.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
EAH sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020 20210601.pdfEAH sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020 20210601.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 - 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-03 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2021-06-03 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki