REKLAMA

ENTER AIR S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.

2022-06-21 16:22
publikacja
2022-06-21 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EA_SA_CV_kandydata_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EA_SA_oswiadczenie_kandydata_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku, otrzymała od swojego akcjonariusza – ENT Investments Ltd. - zgłoszenie kandydatury Pana Adriana Jonca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku (raport bieżący nr 6/2022), uzupełnionego o pkt 12 – Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki (raport bieżący nr 7/2022).

Życiorys zawodowy oraz oświadczenie kandydata, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
EA SA CV kandydata do RN.pdfEA SA CV kandydata do RN.pdf Życiorys zawodowy kandydata do RN
EA SA oswiadczenie kandydata do RN.pdfEA SA oswiadczenie kandydata do RN.pdf Oświadczenie kandydata do RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-21 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2022-06-21 Marcin Kubrak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki