REKLAMA

ENERGA S.A.: Podwyższenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

2022-11-17 18:51
publikacja
2022-11-17 18:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Podwyższenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja", „Fitch") podwyższyła długoterminową ocenę ratingową w walucie obcej dla Spółki jako emitenta (IDR) z poziomu "BBB-" do "BBB+" z perspektywą stabilną. Jednocześnie rating Spółki został usunięty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive).

Powyższe działania są następstwem podwyższenia przez Agencję ratingu większościowego akcjonariusza Spółki - PKN ORLEN S.A. - do poziomu "BBB+" z perspektywą stabilną. Fitch m.in. wskazuje, że Grupa Energa jest kluczowym elementem strategii Grupy ORLEN w zakresie transformacji energetycznej, pełniąc ważną rolę w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, w tym w lądową i morską energetykę wiatrową, a także w elektrownie gazowe.

Agencja podwyższyła także następujące ratingi dla Spółki i jej zadłużenia:

- długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej: z "BBB-" do "BBB+",

- krajowy rating długoterminowy: z "A(pol)" do "AA+(pol)",

- długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej: z "BBB-" do "BBB+",

- długoterminowy rating długu podporządkowanego Spółki: z "BB" do "BBB-",

- krajowy rating długoterminowy niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu: z "A(pol)" do "AA+(pol)",

oraz długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji: z "BBB-" do "BBB+".

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings. Rating został przyznany na zlecenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 45/2022


Date: 17 November 2022


Subject: Fitch Ratings upgraded Energa SA’s rating


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that, on 17
November 2022 Fitch Ratings ("Agency", "Fitch") upgraded the Company’s
foreign currency long-term Issuer Default Rating (IDR) from the level of
'BBB-' to 'BBB+' with a stable outlook. At the same time the rating was
removed from Rating Watch Positive (RWP).


The rating action follows the upgrade by the Agency of the rating of the
Company's majority owner PKN ORLEN S.A., to 'BBB+' with a stable
outlook. Among others, Fitch indicates that the Energa Group is a key
part of the ORLEN Group’s strategy with regards to energy transition,
playing an important role in investing in renewables, including onshore
and offshore wind and also in gas-fired power plants.


The Agency also upgraded the following ratings of the Company and its
debt:


- the Company’s local currency long-term Issuer Default Rating: from
'BBB-' to 'BBB+',


- long-term national rating: from ‘A(pol)’ do ‘AA+(pol)’,


- the Company’s foreign-currency long-term senior unsecured rating: from
'BBB-' to 'BBB+',


- the Company’s long-term rating of subordinated debt: from 'BB' to
'BBB-'


- long-term national senior unsecured rating: from ‘A(pol)’ do
‘AA+(pol)’,


and foreign-currency long-term senior unsecured rating for the bonds
issued by the Company's subsidiary Energa Finance AB (publ): from 'BBB-'
to 'BBB+'.


The full text of the Agency's report is available on Fitch Ratings
website. The rating was awarded at the request of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2022-11-17 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki