REKLAMA

EMTASIA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 16 sierpnia 2023 r.

2023-08-16 17:22
publikacja
2023-08-16 17:22
Zarząd Elemental Asia S.A.. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2023 r., wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, wraz z łączna liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

NWZ dokonało zmiany Statutu Spółki przyjmując uchwałą nową treść Statutu, nowa treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zamieszczona jest w treści uchwały nr 6.

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, z zastrzeżeniem, że NWZ odstąpiło od powoływania komisji skrutacyjnej. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Nie wniesiono sprzeciwów co do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20230816_172220_0000149188_0000154000.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki