33,9000 zł
3,04% 1,0000 zł
Elemental Asia SA (EMA)

Akcjonariat - EMTASIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 203 511 293,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 003 283 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 003 283
Liczba głosów na WZA: 6 003 283 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 600 328,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 003 283
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 6 003 283 (100,00%) 6 003 283 (100,00%) 2022-07-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-05-16 1 010 000
101 000,00
0,10 0,10 1 010 000
101 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-10
seria B - subskrypcja prywatna 2012-10-24 90 000
0,10 1 100 000
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-27
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-25 58 000
0,10 1 158 000
115 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-09-09 207 000
1 107 450,00
0,10 5,35 1 365 000
136 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-07
2014-01-13
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-20 235 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2014-01-20 300 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Certus Capital SA na Prime Minerals SA 2014-12-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-05
seria E - subskrypcja prywatna 2014-12-03 3 700 000
0,10 5 065 000
506 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-25
seria F - subskrypcja prywatna 2015-05-26 288 283
8 648 490,00
0,10 30,00 5 353 283
535 328,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-06
seria G - subskrypcja prywatna uchylona 2015-11-05 83 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2016-04-18 200 000
6 000 000,00
0,10 30,00 5 553 283
555 328,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-09
seria H - subskrypcja prywatna 2017-03-08 450 000
13 500 000,00
0,10 30,00 6 003 283
600 328,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-31
zmiana firmy z Prime Minerals SA na Elemental Asia SA 2019-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-17
wycofanie akcji z obrotu 2023-08-16

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lisapaly Hermirad 0 0,00 0 0,00 2022-07-29
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 704 533 (240 439) 95,02 (4,01) 5 704 533 (240 439) 95,02 (4,01) 2022-06-29
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 464 094 (61 000) 91,01 (1,01) 5 464 094 (61 000) 91,01 (1,01) 2022-06-21
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 403 094 (7 262) 90,00 (0,12) 5 403 094 (7 262) 90,00 (0,12) 2022-04-13
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 395 832 (-4 985) 89,88 (-0,08) 5 395 832 (-4 985) 89,88 (-0,08) 2022-04-05
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 400 817 (149 985) 89,96 (2,50) 5 400 817 (149 985) 89,96 (2,50) 2022-04-05
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation, wraz z Reventon sp. z o.o. 5 250 832 (158 800) 87,46 (2,64) 5 250 832 (158 800) 87,46 (2,64) 2021-08-27
Elemental Holding SA 0 (-3 036 101) 0,00 (-50,57) 0 (-3 036 101) 0,00 (-50,57) 2021-07-30
EFF Foundation pośrednio poprzez EEF BV i Reventon sp. z o.o. 0 (-2 068 066) 0,00 (-34,44) 0 (-2 068 066) 0,00 (-34,44) 2021-07-30
EFF BV bezpośrednio oraz przez Elemental Holding SA i EFF Foundation 5 092 032 84,82 (84,82) 5 092 032 84,82 (84,82) 2021-07-30
Reventon sp. z o.o. 941 267 15,67 (15,67) 941 267 15,67 (15,67) 2021-05-10
Reventon sp. z o.o. kontrolowany przez EEF BV 0 (-705 397) 0,00 (-11,75) 0 (-705 397) 0,00 (-11,75) 2021-05-10
EFF Foundation pośrednio poprzez EEF BV i Reventon sp. z o.o. 2 068 066 34,44 2 068 066 34,44 2021-05-10
EFF BV 0 (-1 831 703) 0,00 (-30,51) 0 (-1 831 703) 0,00 (-30,51) 2021-05-10
Elemental Holding SA 3 036 101 50,57 3 036 101 50,57 2021-03-25
EFF BV 1 831 703 (-2 331 197) 30,51 (-38,83) 1 831 703 (-2 331 197) 30,51 (-38,83) 2021-03-25
Reventon sp. z o.o. 705 397 (299 888) 11,75 (5,00) 705 397 (299 888) 11,75 (5,00) 2020-12-31
Reventon sp. z o.o. 405 509 (100 000) 6,75 (1,67) 405 509 (100 000) 6,75 (1,67) 2020-12-23
Reventon sp. z o.o. 305 509 5,08 305 509 5,08 2020-12-04
EFF BV 4 162 900 (222 267) 69,34 (3,70) 4 162 900 (222 267) 69,34 (3,70) 2020-02-10
EFF BV bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi 3 940 633 (2 259 166) 65,64 (37,64) 3 940 633 (2 259 166) 65,64 (37,64) 2018-12-31
Poetica sp. z o.o. 0 (-2 259 166) 0,00 (-37,63) 0 (-2 259 166) 0,00 (-37,63) 2018-12-28
Altus SA portfele 136 921 (-2 259 166) 2,28 (-37,63) 136 921 (-2 259 166) 2,28 (-37,63) 2018-12-27
Poetica sp. z o.o. 2 259 166 37,63 2 259 166 37,63 2018-12-21
Altus SA portfele 2 396 087 (-177 736) 39,91 (-2,96) 2 396 087 (-177 736) 39,91 (-2,96) 2018-12-11
Altus SA portfele 2 573 823 (-68 212) 42,87 (-1,13) 2 573 823 (-68 212) 42,87 (-1,13) 2018-12-04
EFF BV 1 681 467 28,00 1 681 467 28,00 2018-11-27
Black River DWC-LLC 0 (-1 681 467) 0,00 (-28,00) 0 (-1 681 467) 0,00 (-28,00) 2018-11-27
Black River DWC-LLC 1 681 467 (477 076) 28,00 (7,94) 1 681 467 (477 076) 28,00 (7,94) 2018-11-26
Altus SA portfele 2 642 035 44,00 2 642 035 44,00 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 642 035 (-2 933) 44,00 (-3,62) 2 642 035 (-2 933) 44,00 (-3,62) 2017-12-01
Black River DWC-LLC 1 204 391 (396 032) 20,06 (5,51) 1 204 391 (396 032) 20,06 (5,51) 2017-08-16
SCP Selen 462 500 7,70 462 500 7,70 2017-04-21
Lisapaly Hermirad 0 (-462 500) 0,00 (-8,32) 0 (-462 500) 0,00 (-8,32) 2017-04-21
Lisapaly Hermirad 462 500 8,32 (0,62) 462 500 8,32 (0,62) 2017-04-06
Lisapaly Hermirad 462 500 (-462 500) 7,70 (-10,56) 462 500 (-462 500) 7,70 (-10,56) 2017-04-06
Black River DWC-LLC 808 359 (317 600) 14,55 (5,72) 808 359 (317 600) 14,55 (5,72) 2017-04-06
Black River DWC-LLC 490 759 (-238 000) 8,83 (-4,29) 490 759 (-238 000) 8,83 (-4,29) 2017-03-10
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 644 968 47,62 (3,57) 2 644 968 47,62 (3,57) 2017-03-10
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 644 968 (65 764) 44,05 (-2,39) 2 644 968 (65 764) 44,05 (-2,39) 2017-03-10
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 579 204 (3 371) 46,44 (0,06) 2 579 204 (5 371) 46,44 (0,10) 2017-02-15
Xenture Investments Ltd. 0 (-634 781) 0,00 (-11,43) 0 (-634 781) 0,00 (-11,43) 2016-12-28
Black River DWC-LLC 728 759 13,12 728 759 13,12 2016-12-28
Stimson Resources Pte. Ltd. 270 788 (-2 804 000) 4,87 (-50,49) 270 788 (-2 804 000) 4,87 (-50,49) 2016-12-23
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 575 833 (2 275 833) 46,38 (40,78) 2 573 833 (2 273 833) 46,34 (40,74) 2016-12-23
Stimson Resources Pte. Ltd. 3 074 788 (6 757) 55,36 (-1,95) 3 074 788 (6 757) 55,36 (-1,95) 2016-11-22
Xenture Investments Ltd. 634 781 (137 800) 11,43 (2,15) 634 781 (137 800) 11,43 (2,15) 2016-10-27
Xenture Investments Ltd. 496 981 9,28 (0,34) 496 981 9,28 (0,34) 2016-04-28
Xenture Investments Ltd. 496 981 (-52 600) 8,94 (-1,32) 496 981 (-52 600) 8,94 (-1,32) 2016-04-28
Xenture Investments Ltd. 549 581 10,26 549 581 10,26 2016-03-14
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 0 (-448 150) 0,00 (-8,37) 0 (-448 150) 0,00 (-8,37) 2016-03-14
Altus SA poprzez fundusze 300 000 5,60 (0,20) 300 000 5,60 (0,20) 2015-08-12
Altus SA poprzez fundusze 300 000 5,40 300 000 5,40 2015-08-12
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 448 150 (-208 670) 8,37 (-3,89) 448 150 (-208 670) 8,37 (-3,89) 2015-07-12
Stimson Resources Pte. Ltd. 3 068 031 57,31 (2,07) 3 068 031 57,31 (2,07) 2015-07-06
Stimson Resources Pte. Ltd. 3 068 031 (293 031) 55,24 (0,46) 3 068 031 (293 031) 55,24 (0,46) 2015-07-06
Stimson Resources Pte. Ltd. WZA 2 775 000 54,78 (2,95) 2 775 000 54,78 (2,95) 2015-06-23
Stimson Resources Pte. Ltd. WZA 2 775 000 (-293 031) 51,83 (-8,74) 2 775 000 (-293 031) 51,83 (-8,74) 2015-06-23
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 656 820 12,26 (-0,70) 656 820 12,26 (-0,70) 2015-05-26
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 656 820 (3 500) 12,96 (-34,90) 656 820 (3 500) 12,96 (-34,90) 2015-05-26
Stimson Resources Pte. Ltd. 3 068 031 (2 817 167) 60,57 (42,20) 3 068 031 (2 817 167) 60,57 (42,20) 2015-05-25
Lisapaly Hermirad 925 000 18,26 (0,99) 925 000 18,26 (0,99) 2015-05-25
Lisapaly Hermirad 925 000 17,27 (0,62) 925 000 17,27 (0,62) 2015-05-25
Lisapaly Hermirad 925 000 16,65 925 000 16,65 2015-05-25
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 653 320 47,86 (34,97) 653 320 47,86 (34,97) 2015-05-05
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 653 320 (-98 000) 12,89 (-42,15) 653 320 (-98 000) 12,89 (-42,15) 2015-05-05
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 751 320 (50 000) 55,04 (3,67) 751 320 (50 000) 55,04 (3,67) 2015-03-26
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 701 320 (-79 664) 51,37 (-5,84) 701 320 (-79 664) 51,37 (-5,84) 2015-03-26
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 780 984 (-20 336) 57,21 (-1,49) 780 984 (-20 336) 57,21 (-1,49) 2015-03-17
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 801 320 (168 336) 58,70 (12,33) 801 320 (168 336) 58,70 (12,33) 2015-03-17
Kawalec, Zbigniew Paweł 0 (-148 000) 0,00 (-10,84) 0 (-148 000) 0,00 (-10,84) 2015-03-17
Krysiak Agata 68 251 5,00 (3,66) 68 251 5,00 (3,66) 2015-01-21
Krysiak Agata 68 251 1,34 68 251 1,34 2015-01-21
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 632 984 46,37 632 984 46,37 2015-01-21
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 632 984 (-1 700) 46,37 (-0,12) 632 984 (-1 700) 46,37 (-0,12) 2015-01-16
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 634 684 (-19 239) 46,49 (-1,41) 634 684 (-19 239) 46,49 (-1,41) 2015-01-14
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 653 923 (-26 897) 47,90 (-1,97) 653 923 (-26 897) 47,90 (-1,97) 2015-01-09
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 680 820 (-4 079) 49,87 (-0,30) 680 820 (-4 079) 49,87 (-0,30) 2014-12-17
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 684 899 (34 079) 50,17 (2,50) 684 899 (34 079) 50,17 (2,50) 2014-12-17
Stimson Resources Pte. Ltd. 250 864 18,37 (13,42) 250 864 18,37 (13,42) 2014-12-09
Stimson Resources Pte. Ltd. 250 864 (32 464) 4,95 (-11,05) 250 864 (32 464) 4,95 (-11,05) 2014-12-09
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 650 820 (33 000) 47,67 (2,41) 650 820 (33 000) 47,67 (2,41) 2014-11-20
Kawalec, Zbigniew Paweł 148 000 10,84 148 000 10,84 2014-10-23
International Business Management sp. z o.o. 1 055 (-148 000) 0,07 (-10,84) 1 055 (-148 000) 0,07 (-10,84) 2014-10-23
International Business Management sp. z o.o. 149 055 (-111 173) 10,91 (-8,15) 149 055 (-111 173) 10,91 (-8,15) 2014-09-18
International Business Management sp. z o.o. 260 228 (-81 022) 19,06 (-5,94) 260 228 (-81 022) 19,06 (-5,94) 2014-09-17
Stimson Resources Pte. Ltd. 218 400 16,00 218 400 16,00 2014-05-29
Maślanka Tomasz poprzez Certus Investment sp. z o.o. 262 491 (218 400) 19,23 (16,00) 262 491 (218 400) 19,23 (16,00) 2014-05-28
Maślanka Tomasz poprzez Certus Investment sp. z o.o. 44 091 (-730 488) 3,23 (-53,51) 44 091 (-730 488) 3,23 (-53,51) 2014-05-28
Weremczuk Przemysław 0 (-321 839) 0,00 (-23,57) 0 (-321 839) 0,00 (-23,57) 2014-05-23
Kostro Anna poprzez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA 617 820 45,26 617 820 45,26 2014-05-23
International Business Management sp. z o.o. 341 250 25,00 341 250 25,00 2014-05-23
Maślanka Tomasz 774 579 56,74 774 579 56,74 2014-05-12
Weremczuk Przemysław 321 839 (-86 880) 23,57 (-6,37) 321 839 (-86 880) 23,57 (-6,37) 2014-04-18
Maślanka Tomasz poprzez Certus Investment sp. z o.o. 774 579 (59 579) 56,74 (-5,00) 774 579 (-655 421) 56,74 (-5,00) 2014-04-18
Weremczuk Przemysław 408 719 29,94 408 719 29,94 2014-02-12
Puźniak Tomasz 0 (-110 000) 0,00 (-9,49) 0 (-220 000) 0,00 (-9,49) 2014-01-28
Vainavi Holdings Ltd. 0 (-275 000) 0,00 (-4,58) 0 (-550 000) 0,00 (-9,16) 2013-11-29
Vainavi Holdings Ltd. 275 000 4,58 550 000 9,16 2013-11-07
Puźniak Tomasz 110 000 9,49 (1,44) 220 000 (110 000) 9,49 (5,14) 2013-11-07
Puźniak Tomasz 110 000 8,05 110 000 4,35 2013-11-07
Maślanka Tomasz 715 000 61,74 (9,36) 1 430 000 61,74 (5,07) 2013-11-07
Maślanka Tomasz 715 000 52,38 1 430 000 (715 000) 56,67 (4,29) 2013-11-07
Maślanka Tomasz 715 000 52,38 715 000 52,38 2013-11-07
Górka Krzysztof 58 000 4,24 (-0,76) 58 000 (-58 000) 4,24 (-0,76) 2013-11-07
Górka Krzysztof 58 000 5,00 (0,76) 116 000 5,00 (0,41) 2013-11-07
Górka Krzysztof 58 000 4,24 116 000 4,59 2013-11-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.