REKLAMA

EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-08-31 16:07
publikacja
2020-08-31 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EMC_INSTYTUT_MEDCZNY_S.A._ZWZ_Uchwaly_sierpien_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęto uchwałę nr 5/08/2020 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wznowiono o godz. 12:40.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się" oraz informację o zgłoszonych sprzeciwach;
2. treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się";
3. treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
EMC INSTYTUT MEDCZNY S.A. ZWZ Uchwały sierpień 2020.pdfEMC INSTYTUT MEDCZNY S.A. ZWZ Uchwały sierpień 2020.pdf Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-08-31 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-08-31 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-08-31 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki