REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów spółki

2020-10-19 19:57
publikacja
2020-10-19 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2020 r. podmiot zależny Emitenta – Elemental Catalyst Recycling sp. z o.o. - podpisał umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej "Spółka"). Ponadto Emitent zawarł umowę nabycia 49% udziałów w kapitale zakładowym PGM Group spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem Spółki.
PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką z Grupy Kapitałowej Emitenta zajmującą się przetwarzaniem zużytych katalizatorów samochodowych. Przed dokonaniem transakcji Emitent pośrednio posiadał w Spółce udział w zyskach na poziomie 50,949% oraz bezpośrednio 51% udziałów w kapitale zakładowym PGM Group spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W efekcie powyższej transakcji Elemental Holding S.A. będzie posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce PGM Group spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a Elemental Catalyst Recycling sp. z o.o. będzie posiadała 99,9% udziałów w zysku w PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako jedyny komandytariusz Spółki. Pozostała część zysku Spółki, tj. o,1% będzie przypadała komplementariuszowi Spółki.
Cena nabycia praw i obowiązków w Spółce została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa stanowiącą 6,85 kwoty EBITDA Spółki za ostatnie 12 pełnych miesięcy poprzedzających transakcję, pomniejszoną o dług Spółki. Cena nabycia udziałów w PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na wartość nominalną nabywanych przez Emitenta udziałów.
Przedmiotowa transakcja zapewniła Emitentowi pośrednią pełną kontrolę nad spółką operacyjną PGM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-10-19 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki