REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Wpływ skutków COVID-19 na przychody z działalności w Grupie Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING

2020-08-31 22:30
publikacja
2020-08-31 22:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Wpływ skutków COVID-19 na przychody z działalności w Grupie Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 27 marca 2020 roku oraz Raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, dotyczących informacji o wpływie epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Elemental Holding (dalej jako „Grupa Kapitałowa EH”) niniejszym informuje, że wstępny szacunkowy spadek przychodów, spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, w drugim kwartale 2020 roku w Grupie Kapitałowej EH wyniósł ok. 43%.

Wstępny szacunkowy spadek przychodów spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w poszczególnych segmentach działalności Grupy Kapitałowej EH wyniósł:
a) w segmencie SAC ok. 45%;
b) w segmencie PCB ok. 9 %;
c) w segmencie Non-Ferrous ok. 60%.
W segmencie WEEE nie odnotowano spadków przychodów w okresie trwania pandemii COVID-19.

Wstępny szacunkowy spadek przychodów został określony poprzez porównanie skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej EH za pierwszy kwartał 2020 roku ze wstępnie wyliczonymi przychodami z drugiego kwartału 2020 roku. Zarząd uznał, że wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej EH w pierwszym kwartale 2020 był nieznaczny i można uznać ten okres za referencyjny dla szacowania spadku przychodów w pozostałych kwartałach 2020 roku.

Zarząd zastrzega, że wyżej wskazany poziom spadku przychodów został określony na podstawie wstępnych szacunkowych informacji finansowych spółek z Grupy Kapitałowej EH za I półrocze 2020 roku, tj. na dzień 30 czerwca 2020 roku. Ostateczne dane finansowe za I półrocze 2020 roku wraz z określeniem wpływu pandemii COVID-19 na spadek przychodów, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej EH za 2020 rok.

W wyniku działań prowadzonych przez Zarząd Spółki oraz zarządy spółek z Grupy Kapitałowej EH udało się zapewnić płynność finansową spółek operacyjnych, a także zachować rentowność prowadzonej działalności pomimo okresowych problemów w zakresie międzynarodowego obrotu towarami, spowodowanych rozwojem pandemii COVID-19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-08-31 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki