REKLAMA

EDISON: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2019 r. Edison Spółka Akcyjna

2019-06-28 11:13
publikacja
2019-06-28 11:13
Zarząd Spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Edison S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 3/2019 odstąpiło od głosowania nad punktem 5 porządku obrad, dotyczącym wyboru Komisji Skrutacyjnej, na mocy uchwały nr 14/2019 odstąpiło od głosowania nad punktem 8f porządku obrad, dotyczącym odwołania członków Rady Nadzorczej, jak również na mocy uchwały nr 21/2019 odstąpiono od głosowania nad punktem 8h porządku obrad, dotyczącym ustalania zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20190628_111314_0000121307_0000114693.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki