REKLAMA

EDISON: Korekta raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w przedmiocie uzupełnienia raportu 10/2016 o zmianach w składzie Rady Nadzorczej

2016-07-04 17:09
publikacja
2016-07-04 17:09
Zarząd spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku. Korekta raportu dotyczy niezamieszczenia pliku z życiorysem członka Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki EDISON Spółka Akcyjna ("Spółka", „Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego EBI 10/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., zgodnie z §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, niniejszym przekazuje życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Biskupa, powołanego do pełnienia funkcji przez ZWZA Spółki w dniu 8 czerwca 2016 roku.

Emitent jednocześnie informuje, iż życiorys drugiego z członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w raporcie bieżącym EBI 10/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., Pana Dominika Lipca, będzie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po uzyskaniu pełnej treści życiorysu.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie wraz z raportem o powołaniu członków rady nadzorczej w terminie zgodnym z § 6 ust 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, informacji, o których mowa w §10 pkt 20) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższych przepisów było nieprzekazanie życiorysu przez członka rady nadzorczej.Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20160704_170941_0000097014_0000084599.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki