2,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
ED Invest SA (EDI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_31.03.2019_22052019_podpisane.5.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_ED_Invest_2019_Q1_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_NIEEMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 6 453 8 140 1 487 1 948
II. Koszt sprzedanych produktów i usług 4 383 6 364 1 010 1 523
III. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 1 010 569 233 136
IV. Zysk ( strata ) brutto 894 470 206 113
V. Zysk (strata) netto 709 361 163 86
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 13 392 46 3 205
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - 41 - 10
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 165 -402 -268 -96
IX. Przepływy pieniężne netto razem -965 12 991 -222 3 109
X. Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 66 308 66 042 15 416 15 359
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartałi i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 6 760 4 648 1 572 1 081
XII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 4 609 7 165 1 072 1 666
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 54 939 54 229 12 773 12 611
XIV. Kapitał akcyjny ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 619 619 144 144
XV. Średnio ważona ilość akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XVI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR ) 0,06 0,03 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą 0,06 0,03 0,01 0,01
XVIII. Średnia ważona ilość akcji ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 4,44 4,38 1,03 1,02
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 4,44 4,38 1,03 1,02
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone SF 31.03.2019_22052019 podpisane.5.pdfŚródroczne skrócone SF 31.03.2019_22052019 podpisane.5.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansoweza okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
2410 ED Invest 2019 Q1 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf2410 ED Invest 2019 Q1 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Marek Uzdowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.