REKLAMA

ECA: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki

2021-09-30 22:14
publikacja
2021-09-30 22:14
Zarząd DOWNSTREAM SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 29 września 2021 r. postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, w przedmiocie m. in zarejestrowania zmian §1, §2 ust. 1, §9 ust. 1, §17 ust. 2 pkt 1, §17 ust. 2 pkt 7, §17 ust. 2 pkt 9, §19 ust. 1 Statutu Spółki, które zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 19/2021 w dniu 29 czerwca 2021 r.

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
„Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”.”

Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki:
„Firma Spółki brzmi: DOWNSTREAM Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „DOWNSTREAM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „DOWNSTREAM S.A.”.”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

Obecne brzmienie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki:
„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,”

Obecne brzmienie § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki:
„7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki,”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki:
„9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,”

Obecne brzmienie § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki:
„9) wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”

Obecne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
„Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.”

Obecne brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
„Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.”

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu i Poznaniu.”

Obecne brzmienie § 19 ust. 1 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”.

Ponadto, w momencie zmiany Statutu w zakresie siedziby Spółki, zmianie uległ również adres Spółki na ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków.

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2, pkt 15 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210930_221456_0000136814_0000135380.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki